Onderzoek naar arbeidsuitbuiting

Sinds arbeidsuitbuiting strafbaar is gesteld als mensenhandel komen er geregeld nieuwe zaken aan het licht. Arbeidsuitbuiting wordt in toenemende mate erkend als schending van mensenrechten en als belangrijk maatschappelijk probleem. Ondanks dat het onderwerp zowel nationaal als internationaal hoog op de beleidsagenda staat, begrijpen we nog steeds maar weinig van het fenomeen. Dit komt doordat onderzoek naar arbeidsuitbuiting gering is. Het onderzoeksproject ‘Het nieuwe gezicht van mensenhandel: een beter begrip van arbeidsuitbuiting’ heeft als doel onze kennis over dit fenomeen aanzienlijk te vergroten.

Welke typen arbeidsuitbuiting zijn er en hoe kunnen deze worden begrepen? Deze vragen zullen beantwoord worden met behulp van een nieuwe onderzoeksaanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als werkgevers. In het project worden opsporingsonderzoeken geanalyseerd en diepte-interviews gehouden met zowel slachtoffers als werkgevers. Het project bouwt voort op jarenlange ervaring met onderzoek naar gevoelige kwesties onder moeilijk bereikbare groepen, zoals illegale migranten.

Het onderzoeksproject loopt van 2016 tot 2020 en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) via een VENI-beurs die in het kader van de Vernieuwingsimpuls is toegekend aan Masja van Meeteren. Het onderzoeksproject zal in belangrijke mate bijdragen aan het opkomende onderzoeksveld en aan het verder verbeteren van beleidsreacties op arbeidsuitbuiting.

Nieuws

Are you a victim? The low self-identification of victims of labour exploitation.

Lees de blog hier:
http://leidenlawblog.nl/articles/are-you-a-victim-...


What's in a name? Are labour exploitation and human trafficking the same?

Lees de blog hier:
http://leidenlawblog.nl/articles/whats-in-a-name-a...


Contact

E-mail: info@exploitation-research.org
Tel: +31 71 527 3512

Werkadres
M.J. van Meeteren
Afdeling Criminologie
Steenschuur 25
2311 ES Leiden